בחינת ההבדלים בהשפעת הסחת דעת על זיכרון העבודה אצל ילדים מחוננים וילדים לא מחוננים

יובל גלעד.pptx