תכנית המצטיינים

בנוסף לתכנית המחוננים, מתקיימת במרכז רבדים בשהם החל משנת הלימודים התשע"ח תכנית נוספת לתלמידים מצטיינים.

לפרטים נוספים אודות התכנית ניתן ליצור קשר עם מנהל התכנית ד"ר יניב מסינגר.

טופס היכרות תלמיד לתכנית המצטיינים ניתן למלא כאן, או למטה: