אודותינו

מרכז "רבדים" שהם לטיפוח ילדים מחוננים ומצטיינים מיסודם של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ומועצת שהם, הנו מרכז טיפוח לילדים מחוננים ומצטיינים הפועל במתכונת של יום העשרה שבועי. המרכז משרת את ילדי שהם ובית אריה וכן המועצות האזוריות חבל מודיעין, וגזר.

המרכז פועל במתכונתו הנוכחית משנת 1998 - חמש הראשונות בלוד ומאז בשהם. למעלה מ 180 ילדים ילמדו בשנת הלימודים התשפ"א ב"רבדים" בשעות הבוקר, ועוד כ 120 במסגרת פעילות המצטיינים אחר הצהריים.

המרכז משרת ילדים מכיתות ג' עד ט', אשר אותרו כמחוננים ומצטיינים בשתי דרכים:

מבחני מכון "סאלד", זכיין משרד החינוך, הנערכים בשני שלבים – שלב א' הנערך בקרב כל תלמידי כיתות ב' בבתי הספר המזינים ומאתר 10% מכלל התלמידים הבולטים ביכולותיהם האינטלקטואליות. תלמידים אלו מופנים למבחני שלב ב' הנערכים במרוכז. במסגרת מבחני שלב ב' מאותרות שלוש קבוצות של ילדים, כאשר כ 2.5% העליונים מוגדרים כמחוננים ולומדים אצלנו ביום העשרה שבועי.

ילדים בוגרים יותר, מכיתה ה' ומעלה, מאובחנים על ידי מכון קרני בתהליך שונה.

לפרטים נוספים ניתן להיוועץ בחוזר מנכ"ל לשנת תשפ"א בעניין ביצוע מבחני קבלה לתכניות מחוננים ומצטיינים או ליצור קשר עם מנהלת המרכז רחל ארזי.

בנוסף להלן רשימת תאריכים חשובים לשנה"ל התשפ"א.