אודותינו

מרכז "רבדים" שהם לטיפוח ילדים מחוננים ומצטיינים מיסודם של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ומועצת שהם, הנו מרכז טיפוח לילדים מחוננים ומצטיינים הפועל במתכונת של יום העשרה שבועי. המרכז משרת את ילדי שהם ובית אריה וכן המועצות האזוריות חבל מודיעין, וגזר.

המרכז פועל במתכונתו הנוכחית משנת 1998 - חמש הראשונות בלוד ומאז בשהם. למעלה מ 180 ילדים ילמדו בשנת הלימודים התשע"ט ב"רבדים" בשעות הבוקר, ועוד כ 120 במסגרת פעילות המצטיינים אחר הצהריים.

המרכז משרת ילדים מכיתות ג' עד ט', אשר אותרו כמחוננים ומצטיינים בשתי דרכים:

מבחני מכון "סאלד", זכיין משרד החינוך, הנערכים בשני שלבים – שלב א' הנערך בקרב כל תלמידי כיתות ב' בבתי הספר המזינים ומאתר 10% מכלל התלמידים הבולטים ביכולותיהם האינטלקטואליות. תלמידים אלו מופנים למבחני שלב ב' הנערכים במרוכז. במסגרת מבחני שלב ב' מאותרות שלוש קבוצות של ילדים, כאשר כ 2.5% העליונים מוגדרים כמחוננים ולומדים אצלנו ביום העשרה שבועי.

ילדים בוגרים יותר, מכיתה ה' ומעלה, מאובחנים על ידי מכון קרני בתהליך שונה.

לפרטים נוספים ניתן להיוועץ בחוזר מנכ"ל לשנת תשע"ט בעניין ביצוע מבחני קבלה לתכניות מחוננים ומצטיינים או ליצור קשר עם מנהלת המרכז רחל ארזי.

בנוסף להלן רשימת תאריכים חשובים לשנה"ל התשע"ט.


לידיעת ציבור ההורים:

  • מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום חמישי, ט"ז בחשוון, התשע"ט, 25.10.2018 , בשעתיים הראשונות של יום הלימודים בלבד.
  • מכתב להורים ממנהל ביה"ס היסודי בו לומד התלמיד בדבר קיום המבחן והסבר על התהליך ישלח עד יום שישי, ג' בחשוון התשע"ט, 12.10.2018.
  • אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים לשלב ב' תבוצע עד ליום חמישי, כ"ג בחשוון התשע"ט, 1.11.2018.
  • תשובות על תוצאות מבחן שלב א'- צוות ביה"ס ישלח לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב' החל מיום שישי, כ"ד בחשוון התשע"ט, 2.11.2018 , ולא יאוחר מיום חמישי, ל' בחשוון התשע"ט, 8.11.2018.


  • ערעור הורים על החלטות הצוות החינוכי- הורים שיבקשו לערער על החלטת בית-הספר יפנו ישירות לרפרנט המחוזי באמצעות פנייה בטופס מקוון בלבד באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted עד יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018.
  • הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים (תלמיד בעל צרכים מיוחדים: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד) וכן הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת (תלמיד עולה חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר שההוראה בו היא בשפה זרה) יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמת באמצעות פנייה לרפרנט המחוזי בטופס מקוון בצירוף המסמכים הנדרשים עד יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018 , פרטים על אופן בקשה למבחן בתנאים מותאמים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted.


  • בכל שאלה או בעת צורך בסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי למבחני הקבלה ופניות הורים באמצעות טופס מקוון בלבד באתר האגף למחוננים ולמצטיינים על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. רשימת הרפרנטים במחוזות נמצאת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

מועד אחרון לפניה לרפרנט המחוזי הוא יום ב', כג' בטבת התשע"ט, 31.12.2018.

פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה לקראת מועד המבחנים הבא.